Kemiingeniører

søges


Kemi/Miljø   Din konkrete uddannelse har mindre betydning, mens der vil blive lagt vægt på relevant, praktisk erfaring - herunder erfaring med ledelsessystemer, auditering og projektledelse.
 

Kemi/Miljø   spildevand, kloak, autocad, mouse

Relevante ingeniørstillinger fra Jobpilot

Opdateret 03-01-2006