Bygningsingeniører


Bærende konstruktioner, geoteknik og fundering, marine konstruktioner: Idé, Koncept og Design