Produktionsingeniør

Uddannelsen til produktionsingeniør varer 3 1/2 år inklusive 1/2 års ingeniørpraktik.

I det følgende præsenteres produktionsingeniørens vigtigste arbejdsområder.

Produktionsingeniøren har bestemt noget med mennesker at gøre.

Produktionsingeniørens vigtigste opgave i virksomheden er at skabe en velfungerende produktion baseret på godt samarbejde. Fordi samarbejde mellem mennesker i produktionen er en forudsætning for at produktionen fungerer godt.

Derfor har produktionsingeniøren indgående kendskab til bl.a. organisation, management og projektledelse.

Produkterne skal kunne sælges til en konkurrencedygtig pris.

Produktionsingeniøren medvirker til at styre produktionen på et økonomisk sundt grundlag med den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne. Samtidig skal kunderne have deres levering til tiden - i den helt rigtige kvalitet.

Derfor er produktionsingeniøren uddannet i økonomi, logistik, kvalitetsstyring og -ledelse, miljøledelse og strategi.

Produktionen og produkterne skal fungere godt.

Produktionsingeniøren er også ansvarlig for at teknologien og styringen af produktionen fungerer godt.

Til dette formål har produktionsingeniøren fået en grundig indsigt i teknologi, EDB, matematik, fysik, materialelære og styringsteknik samt haft mulighed for at specialisere sig i fag som CAD/CAM, plast og robot.